Toate informatiile conținute în site-ul www.gabrielagambra.ro sunt proprietatea Gabriela Gambra – Life&Business coach.

În momentul în care vizitați și navigati pe site-ul www.gabrielagambra.ro sau când comunicati cu Gabriela Gambra prin intermediul site-lui, se inregistreaza numai informațiile pe care dvs. le oferiti in mod voluntar.

În ceea ce privește fiecare vizită pe site-ul www.gabrielagambra.ro, Gabriela Gambra colectează automat următoarele informații:

 • informații tehnice: tipul și versiunea browserului, setarea fusului orar, tipurile și versiunile de plug-in de browser, sistemul de operare și platforma;
 • informații despre vizita dvs. din cookie-uri, inclusiv prin clickstream către, prin și de pe site-ul nostru (inclusiv data și ora), paginile pe care le-ați vizualizat sau căutat, timpii de răspuns al paginii, erorile de descărcare, durata vizitelor la anumite pagini, clicuri) și metode utilizate pentru a răsfoi din pagină.

Site-ul www.gabrielagambra.ro utilizează module cookie, însă aveți dreptul de a refuza cookie-urile, dacă doriți. Pentru a face acest lucru, va trebui să ajustați setările browserului. Pentru informații detaliate despre modulele cookie pe care le folosim și despre scopurile pentru care le folosim, precum și despre utilizarea de către terți a modulelor cookie și despre informațiile privind blocarea sau refuzarea cookie-urilor, consultați Informatii de folosire a cookie-urilor

Site-ul www.gabrielagambra.ro poate include link-uri către alte website-uri asupra cărora nu are niciun control. Gabriela Gambra nu este responsabilă de politicile privind confidențialitatea sau de practicile cu privire la datele cu caracter personal a altor website-uri. În situația în care accesați aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate ale acestor site-uri pentru a putea înțelege în ce mod colectează si utilizează informațiile dumneavoastră.

Gabriela Gambra isi rezerva dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă.

Gabriela Gambra depune toate eforturile pentru a prezenta în mod clar și concis toate informatiile din acest site. Cu toate acestea, Gabriela Gambra nu este și nu va fi legal responsabilă sub nicio circumstanță pentru nicio eroare, inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al Gabriela Gambra.

Orice incercare de modificare a imaginii si/sau informatiilor din prezentul site, cu exceptia detinatorului sau legal, precum si realizarea de link-uri catre portalul www.gabrielagambra.ro, fară acordul scris prealabil, dă dreptul Gabriela Gambra să se adreseze instanțelor legal competente pentru sancționarea acestui fapt.

POLITICA DE UTILIZARE A DATELOR PERSONALE

Gabriela Gambra, în calitate de operator de date, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale, în vederea prestării de servicii medicale.

SCOPURILE PENTRU CARE SE PRELUCREAZĂ DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal, inclusiv datele cu caracter sensibil, sunt prelucrate de către Gabriela Gambra în baza următoarelor temeiuri:

 • îndeplinirea obligațiilor contractuale (pentru a putea încheia un raport contractual, la cererea dumneavoastră, în vederea prestării de servicii de coaching),
 • îndeplinirea obligațiilor legale și îndeplinirea intereselor legitime (pentru prestarea de servicii medicale și realizării obiectului de activitate).

Datele personale sensibile sunt prelucrate de către Gabriela Gambra în baza următoarelor temeiuri:  

 • stabilirea unui contact personalizat prin intermediul formularului de contact

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE CĂTRE Gabriela Gambra

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, Gabriela Gambra prelucrează datele pe care le furnizați în mod direct sau ne sunt furnizate, precum și date pe care le generăm pe baza acestora, respectiv: nume, prenume, adresă de e-mail, telefon fix/mobil.

Atunci când este posibil, vom căuta întotdeauna anonimizarea / pseudonimizarea informațiilor dvs. personale pentru a proteja confidențialitatea datelor cu caracter personal.

DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dumneavoastră beneficiați, în condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege – este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, să se anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice și de cercetare;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, dreptul de opoziție se poate exercita în orice moment, prin transmiterea unei solicitări către office@clinicaluna.ro;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate; și
 • dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Vă puteți exercita dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziţie și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate prin transmiterea unei cereri scrise (în format letric/electronic prin e-mail), însoțită de o copie o copie lizibilă a actului de identitate al semnatarului.

Este posibil să fie nevoie să solicităm informații specifice de la dvs. pentru a ne ajuta să vă confirmăm identitatea și să vă asigurăm dreptul de a vă accesa datele dvs. personale (sau de a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi ale dvs.). Aceasta este o măsură de securitate pentru a se asigura că datele cu caracter personal nu sunt divulgate niciunei persoane care nu are dreptul să o primească. De asemenea, vă putem contacta pentru a vă solicita informații suplimentare în legătură cu solicitarea dvs. de a accelera răspunsul nostru.

Încercăm să răspundem tuturor solicitărilor legitime în decurs de o lună. Ocazional, poate să dureze mai mult de o lună dacă solicitarea dvs. este deosebit de complexă sau ați făcut mai multe solicitări. În acest caz, vă vom anunța și vă vom ține informați cu privire la stadiul solicitărilor.

Vă informăm totodată că puteți să ne solicitați să nu vă mai transmitem mesaje de marketing în orice moment, urmând link-urile de renunțare la orice mesaj de marketing trimis către dvs. sau să ne contactați la adresa de e-mail office@gabrielagambra.ro în orice moment.

MODIFICĂRILE ADUSE POLITICII DE UTILIZARE A DATELOR PERSONALE

În situația în care Politica de Utilizare a Datelor Personale se va modifica, Gabriela Gambra va publica pe această pagină o versiune actualizată a politicii. Prin consultarea frecventă a acestui site puteți să vă asigurați că aveți cunoștință permanent despre activitățile de prelucrare întreprinse de către Gabriela Gambra.

Pentru mai multe detalii cu privire la (i) activitățile de prelucrare efectuate de către Gabriela Gambra, (ii) drepturile existente în contextul prelucrării datelor sau (iii) prezenta Politică de utilizare a datelor personale, se poate adresa o cerere în format electronic prin e-mail către office@gabrielagambra.ro.

Actuala Politica de confidentialitate a fost creata la data de 05/02/2021.